Friday, 21 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: matičnjak maline

Tag Archives: matičnjak maline

Novi zasadi maline, izbor pogodnog terena

zasadi malina mikotoksini

Novi zasadi maline. Interesovanje proizvo?a?a za podizanje novih zasada maline  ove jeseni na podru?ju Kolubarskog okruga je veliko. Pored sorte vilamet koja je vode?a sorta proširuju se I površine pod remontantnim sortama maline a od jednorodnih sorti  Glen Emple,  Tulamin I Miker. Malina se može saditi od završetka vegetacije u jesen pa sve do po?etka vegetacije u prole?e. Pre same ... Read More »