Saturday, 23 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: master centar novi sad

Tag Archives: master centar novi sad

Konferencija obnovljivih izvora energije

Me?unarodna konferencija SEE ENERGY – Connect & Supply 2016 u Novom Sadu, koju organizuje Nacionalna Asocijacija za biomasu – SERBIO, sa ciljem umrežavanja doma?ih i me?unarodnih kompanija uklju?enih u sektor obnovljivih izvora energije /  15-16.11.2016. godine  Master centar Novi Sad Usvajanjem nove zakonske regulative, kojom Ministartsvo rudarstva i energetike podsti?e proizvodnju elektri?ne energije koriš?enjem OIE, i kroz nove „feed-in“ tarife ... Read More »