Thursday, 18 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: masnoća

Tag Archives: masnoća

AWASSI ovca

organski romanovska ovce zarazne ovce metiljavost

  Pasmina awassi je dobila ime po beduinskom plemenu El avas. Postoji gotovo 5.000 godina (Epstain). Rasprostranjena je na podru?jima Jordana,  Egipta, Sirije,  Izraela. Neselekcionirani primerci ove pasmine i danas, kao što je to bio slu?aj pre provedene selekcije, imaju mle?nost od 60 lit. mleka u laktaciji. Veliki revolucionarni preokret se dogodio kada je 1950.g. Finci, ( vrstan selekcionar i ... Read More »