Tuesday, 12 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Mašinsko orezivanje voćaka

Tag Archives: Mašinsko orezivanje voćaka

Mašinsko orezivanje voćaka – prvi deo

mašinsko orezivanje konkurs krediti

Mašinsko orezivanje voćaka – iskustva u Evropi. Voćarstvo kao sastavni dio šireg pojma – poljoprivrede, baš kao i svaka druga gospodarska djelatnost, mora biti profitabilna i to po mogućnosti bez pripomoći zajednice (države) kako bi ostala profitabilna. U kontekstu doprinosa državnom proračunu strog je zahtjevi svim gospodarstvenicima, pa tako i poljo-privrednicima, pa tako i voćarima, da više doprinose, a manje ... Read More »