Thursday, 22 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Mašinsko orezivanje vinove loze

Tag Archives: Mašinsko orezivanje vinove loze

Mašinsko orezivanje vinove loze – daleka budućnost ?

vinograd posle cvetanja prašenje mašinsko orezivanje čokot rezidba loze

Mašinsko orezivanje vinove loze –  Prednosti ovakvog orezivanja ogledaju se u višestrukom smanjenju troškova u odnosu na ručnu rezidbu, grozdovi i bobice su sitniji i grozdovi su ravnomernije raspoređeni. Nedostaci su što se grozdovi mogu razviti u unutrašnjosti što dovodi do neravnomernog zrenja i neujednačenog kvaliteta.  Iako se se danas u svetu u najvećoj meri vinove loze reže ručno korišćenjem mehani?kih, ... Read More »