Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Mašinska rezidba

Tag Archives: Mašinska rezidba

Mašinska rezidba voćaka – treći deo

Mašinska rezidba vo?aka – kao i svaka tehni?ka mera ima svoje dobre i loše strane. Navedene su u slede?em tekstu. Prednosti strojne rezidbe su što se ti?e uštede u radnim satima drugorazredne. Tehnološke i fiziološke prednosti su one koje donose prevagu u odluci ZA strojnu rezidbu. Pa evo nekih: – Strojnom rezidbom uspijevamo u fiziološki optimalnom vremenu odraditi rezidbu. Problematika ... Read More »