Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Mašinska rezidba voćaka –

Tag Archives: Mašinska rezidba voćaka –

Mašinska rezidba voćaka – rezultati ogleda

Mašinska rezidba vo?aka – brojni su ura?eni ogledi. Struka je odradila mnogo pokusa pa ?emo vam sada prikazati neke od pokušaja. Pitanje koje se postavilo pred izvo?a?e strojne rezidbe je koji su to fiziološki momenti koji mogu utjecati na odluku o terminu izvo?enja rezidbe: – Koji je to klju?an trenutak koji ?e utjecati na maksimalnu diferencijaciju za dogodine? – Koji ... Read More »

Mašinska rezidba voćaka – treći deo

Mašinska rezidba vo?aka – kao i svaka tehni?ka mera ima svoje dobre i loše strane. Navedene su u slede?em tekstu. Prednosti strojne rezidbe su što se ti?e uštede u radnim satima drugorazredne. Tehnološke i fiziološke prednosti su one koje donose prevagu u odluci ZA strojnu rezidbu. Pa evo nekih: – Strojnom rezidbom uspijevamo u fiziološki optimalnom vremenu odraditi rezidbu. Problematika ... Read More »