Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Mašinska muža

Tag Archives: Mašinska muža

Mašinska muža, greške i kako ih otkloniti

mašinska podsticaji investicije ipard program zadruga kooperativa cigaja koze

Mašinska muža je neophodan uslov modernog mlekarstva, ali je potrebno pravilno primeniti, jer štete usled nepravilne primene mogu biti značajne. Pogrešna priprema mužne može izazvati štetne posledice na zdravlje krava, trajnost i ispravnost aparata, kvalitet mleka i ekonomičnost proizvodnje. Najčešće greške koje se dešavaju pri mašinskoj muži i ostavljaju posledice su: Muža uz prevelik vakuum, Nedovoljni ili prerani pripremni radovi, ... Read More »