Monday, 11 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: manjak

Tag Archives: manjak

Kukuruz manjak kalijuma u razvoju biljaka

ipard iskustva kukuruz manjak

Kukuruz manjak kalijuma – kukuruz je najzastupljenija gajena biljka. U Srbiji ratari vole da ga gaje jer tako dobijaju sirovinu za ishranu stoke, dok uz prinose od 10 i više tona ostvaruju i značajan prihod. Da bi odtvarili takve prinose moraju poštovati savete struke. Biljka zahteva negu i puno hraniva da bi uzvratila dobrim rodom. Svaki nedostatak minerala ometa njen ... Read More »

Folijarna prihrana je važna mera u uzgoju

grinje oprašivanje biljaka

Folijarna prihrana – U proizvodnji povr?a, glavni motiv proizvo?a?a i osnovni cilj jeste postizanje visokih i stabilnih prinosa izuzetnog kvaliteta. Od ?inioca koji direktno uti?u na prinos i kvalitet povr?a jedan od najvažnijih je zemljište, osim toga što predstavlja podlogu za biljke, tj. biljke rastu i razvijaju se na njemu. Tako?e je glavni izvor vode i hranljivih materija, koje su neophodne ... Read More »

Kalijum manjak u uslovima stresa kod krava

 Kalijum manjak – je tre?i najzastupljeniji mineral u telu krave. On igra mnoge važne uloge: uklju?en je u više enzimskih sistema i uti?e na aktivnost miši?a (posebno srca), zatim na bilans vode, acido-baznu ravnotežu i osmotski pritisak. Nedostatak K se retko javlja, a ako se i javi simptomi nisu specifi?ni: mlade životinje zaostaju u porastu smanjuje se konzumiranje hrane.  Ipak, ... Read More »