Monday, 23 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: manjak energije

Tag Archives: manjak energije

Telenje krava manjak energije za pravilan tok

Telenje krava – Kod zdravih krava proces  i faze teljenja se odvijaju  ustaljenim tokom,što uslovljava i normalno izbacivanje posteljice, za oko 6 sati posle završetka partusa.  Ukoliko se ovaj završni ?in ne desi ili se vremenski produzi sa prate?im komplikacijama, to jasno ukazuje da je nastao neki poreme?aj i da se mogu o?ekivati štetne posledice. Osnovni uzrok ovog problema je ... Read More »