Monday, 11 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Manjak elemenata

Tag Archives: Manjak elemenata

Manjak elemenata kod voćaka – vizuelno

Manjak elemenata kod vo?aka. Potrebe biljaka za hranljivim elementima i identifikacija njihovih nedostataka mogu se odrediti vizuelno na osnovu odgovaraju?ih simptoma na biljci i putem analize zemljišta ili biljnog tkiva. Pošto svaki od ova tri na?ina ima svoje prednosti i nedostatke, treba ih kombinovati i redovno primenjivati. Vizuelna identifikacija Nedostatak ili suvišak hranljivih elemenata obi?no izaziva odre?ene simptome na biljci ... Read More »