Wednesday, 18 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Manjak elemenata kod voćaka

Tag Archives: Manjak elemenata kod voćaka

Manjak elemenata kod voćaka – vizuelno

Manjak elemenata kod voćaka. Potrebe biljaka za hranljivim elementima i identifikacija njihovih nedostataka mogu se odrediti vizuelno na osnovu odgovarajućih simptoma na biljci i putem analize zemljišta ili biljnog tkiva. Pošto svaki od ova tri načina ima svoje prednosti i nedostatke, treba ih kombinovati i redovno primenjivati. Vizuelna identifikacija Nedostatak ili suvišak hranljivih elemenata obično izaziva određene simptome na biljci ... Read More »