Sunday, 22 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: “Maltineks”

Tag Archives: “Maltineks”

KISELOST zemljišta ometa uspešan razvoj biljaka

glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija

Kiselost zemljišta je jedan od važnijih faktora koji utiču na prirast biljaka, prinos i sveukupno uspešno gajenje i produktivnost biljne proizvodnje. Meri se pH vrednošću zemljišnog rastvora. Reakcija zemljišta (pH vrednost) javlja se kao   edafski faktor i ukazuje na stepen zasićenosti bazama adsorptivnog kompleksa i zemljišnog rastvora. Ukoliko  u zemljišnom rastvoru prevladavaju  H+ joni, onda je zemljište kiselo, ako prevladavaju OH – joni onda je ... Read More »