Friday, 23 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: malinina muva galica

Tag Archives: malinina muva galica

Malinin prstenar, malinina muva galica

malina fertodi

Malinin prstenar, ova šteto?ina, pored maline i kupine napada i ruže. Odrastao insekt je dug oko 5mm, a larve oko 15 mm. Najve?e štete pri?injavaju larve na mladim izdancima, a manje štete pri?injava i odrastao insekt jer se hrani liš?em, pa ga na taj na?in ošte?uje. Larve prezimljavaju u izdancima maline, a odrasli insekti obi?no se javljaju u drugoj polovini ... Read More »