Thursday, 14 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: malina redovi

Tag Archives: malina redovi

Sadnja malina, određivanje redova i razmaka

sadnja malina

Sadnja malina , odre?ivanje redova – Razmeravanje površia i markiranje mesta za sadnju malina. Malina se može saditi na razli?itom razmaku zavisno od sistema uzgoja, bujnosti sorte i površine za sadnju. Samo razmeravanje parcele za sadnju maline mora prethoditi obeležavanju mesta za sadnju njenih sadnica. Ovaj posao može se obaviti na više na?ina. Na ve?im površinama, radi sigurnosti, taj posao ... Read More »