Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Malina priprema zemljišta za sadnju

Tag Archives: Malina priprema zemljišta za sadnju

Malina priprema zemljišta za sadnju u trakama

sadnja malina

Malina priprema zemljišta – Kod pripreme zemljišta za podizanje zasada maline naj?eš?i na?in je: -oranje cele površine, uz prethodno ?ubrenje stajnjakom tako?e cele površine, -oranje pa zatim ?ubrenjem u redne trake stajnjakom, sredinom koje se maline sade, -redukovana obrada zemljišta, oranjem redne trake u širini od oko 1,5 metara, zatim neorana traka širine 1-1,5 metara i tako naizmeni?no Malina priprema ... Read More »