Tuesday, 12 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Malina daje više

Tag Archives: Malina daje više

Malina uzgoj na savremen način daje više

Malina je traženo vo?e tokom cele godine. Samo savremeni na?in uzgoja, uz primenu nau?nih saznanja, može doprineti da dobijeni prinos po hektaru opravda ulaganje i dobit bude zadovoljavaju?a za proizvo?a?e. Izgradnjom mini hladnja?a ?e proizvo?a?i postati prave “gazde” svoga proizvoda – maline. Pogledajte ra?unicu podizanja zasada i sami izra?unajte da li je to ono u šta želite da uložite svoj ... Read More »