Sunday, 19 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: MALČ plastični

Tag Archives: MALČ plastični

MALČ plastični – boja utiče na temperaturu zemljišta

MAL? plasti?ni – Boja mal?a uti?e na temperaturu ispod i iznad mal?a kroz apsorpciju, prenos i odbijanje sun?eve energije, tako?e uti?e i na mikrosredinu koja okružuje biljke. Što je kontakt izme?u mal?a i zemljišta bolji, to je efikasnija i njegova osobina zagrevanja. U industrijskoj proizvodnji povr?a se naj?eš?e koristi crni plasti?ni mal?, koji veoma dobro suzbija korov. Kao crno telo ... Read More »