Thursday, 14 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: mahunarke

Tag Archives: mahunarke

MAHUNARKE za kvalitetnu stočnu hranu

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus

MAHUNARKE za kvalitetnu sto?nu hranu. Višegodišnje mahunaste krmne biljke ?ine posebno zna?ajnu grupu biljaka za proizvodnju kvalitetne sto?ne hrane a i za poljoprivrednu proizvodnju uopšte. Njihova uloga u poljoprivrednoj proizvodnji je višestruka i ogleda se u slede?em: -Višegodišnje krmne mahunarke se odlikuju izuzetnom prirodnom sposobnoš?u da zahvaljuju?i simbiozi sa bakterijama iz roda Rhizobium, fiksiraju velike koli?ine slobodnog atmosferskog azota koji ... Read More »

Plodnost zemlje i kako je poboljšati

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus

Plodnost zemlje. Na tu temu imamo ve? nekoliko tekstova ali znanja nikada dosta, ako neko kaže da ve? sve zna, uveren sam da u stvari ne zna ništa. Stajnjak, naprimer, nije baš jeftino rešenje, a i nabaviti ga baš nije lako. „Hemije“ se ve? svi bojimo. Ali ima nešto što nije ni skupo ni opasno – siderati. Ovo zeleno ?ubrivo, ... Read More »

Višegodišnje mahunaste biljke za stočare spas

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus

Višegodišnje mahunaste krmne biljke ?ine posebno zna?ajnu grupu biljaka za proizvodnju kvalitetne sto?ne hrane a i za poljoprivrednu proizvodnju uopšte. Njihova uloga u poljoprivrednoj proizvodnji je višestruka i ogleda se u slede?em: Višegodišnje krmne mahunarke se odlikuju izuzetnom prirodnom sposobnoš?u da zahvaljuju?i simbiozi sa bakterijama iz roda Rhizobium, fiksiraju velike koli?ine slobodnog atmosferskog azota  koji nakon izumiranja ovih biljaka ostaje ... Read More »

Mahunarke , ovo je njihova godina

Mahunarke, ovo je njihova godina – Ovo je Me?unarodna godina mahunarki. One mogu biti zna?ajan deo globalne strategije za ublažavanje klimatskih promena, a tlu vra?aju organske materije. Odmah nakon po?etka me?unarodne kampanje podizanja svesti o zna?aju kinoe u ishrani, FAO iznosi na “globalni sto” i novu grupu namirnica- mahunarke. Posebnu grupu mahunarki koje spadaju u grupu leguminoza ?ine sušeni grašak, pasulj, leblebije ... Read More »