Thursday, 14 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: magriva

Tag Archives: magriva

Trešnja izbor zemljišta i podloga garantuje rod

Trešnja izbor zemljišta i podloga – Trešnja, a naro?ito višnja nisu veliki probira?i zemljišta. Najbolje uspevaju na dubokim, rastresitim, propusnim, umereno vlažnim i plodnim zemljištima.Najpogodniji tipovi zemljišta za njihovo gajenje su gajnja?e, aluvijalna zemljišta, karbonatni ?ernozemi i lakše smonice.    Zahtevi trešnje i višnje prema zemljištu zavise od podloge na kojoj su kalemljene sorte.    Divlja trešnja zahteva duboka, rastresita ... Read More »

Trešnja – izbor podloge je od velike važnosti

Trešnja – izbor podloge. U proteklih nekoliko godina proizvodnja plodova trešnje doživljava pravi procvat. Sve više je poljoprivrednika koji se okre?u proizvodnji ove vo?ne vrste, ?ak i onih koji se nisu bavili vo?arstvom. Pre podizanja zasada trešnja treba imati na umu, da je pored sve ve?e ponude atraktivnih sorti, veoma proširen i izbor podloga prilago?enih razli?itim zemljišnim uslovima i primenjenoj ... Read More »