Thursday, 22 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: mačje lice

Tag Archives: mačje lice

PARADAJZ kako se odupreti bolestima ploda

paradajz ZDRAVLJE plodored paradajza stenica paradajz

PARADAJZ – Prilikom proizvodnje paradajza na otvorenom, pa i u zatvorenom prostoru ?esto se mogu uo?iti neke promene, naro?ito na plodovima, a koji nisu posledica delovanja nekog od patogena. Ove promene naj?eš?e nastaju kao posledica uticaja faktora abiotske prirode, klimatskih promena i drugih spoljašnjih uslova, propusta u tehnologiji gajenja, kao i genetske modifikacije (karakteristike) sorte.  U tom slu?aju dolazi do ... Read More »

Paradajz – uzgoj biljaka na otvorenom polju

Paradajz – uzgoj biljaka – Prilikom proizvodnje paradajza na otvorenom, pa i u zatvorenom prostoru ?esto se mogu uo?iti neke promene, naro?ito na plodovima, a koji nisu posledica delovanja nekog od patogena. Ove promene naj?eš?e nastaju kao posledica uticaja faktora abiotske prirode, klimatskih promena i drugih spoljašnjih uslova, propusta u tehnologiji gajenja, kao i genetske modifikacije (karakteristike) sorte. U tom ... Read More »