Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Mačiji rep

Tag Archives: Mačiji rep

Mačiji rep treba visoku primenu agrotehnike

plodnost bika

Ma?iji rep (Phleum pratense) predstavlja jednu od najvažnijih trava koja se gaji na livadama, naj?eš?e kao ?ist usev. Dobro se regeneriše i daje 2-3 otkosa, a dobijena biomasa predstavlja odli?nu sto?nu hranu koja se koristi sveža, kao seno ili za siliranje. Re?e se koristi ispašom jer biljke ne podnose dugotrajno gaženje. Vrsta je podesna za gajenje u visokoj agrotehnici. U ... Read More »