Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Maceracija

Tag Archives: Maceracija

Karbonska maceracija stvara izuzetna mlada vina

podsticaji investicije kljuk karbonska maceracija

Karbonska maceracija je postupak prerade crnog grož?a kojim se ono macerira u atmosferi CO2 kako bi se provela intercelularna fermentacija. Takav postupak prerade provodi se kod crnih sorata sa ?vrs?om kožicom bobice (carignan, grenache, gamay, i dr.) s ciljem da se proizvedu vina bolje aromatnosti, vinoznosti i obojenosti. Provodi se tako da se u posudu iz nehr?aju?eg  ?elika (s odgovaraju?om ... Read More »

Maceracija specifičan postupak obrade groždja

grožđe vinograd visoki prinosi promene na grožđu

Maceracija – Pri spravljanju crnih vina od posebnog zna?aja je prelazak nekih sastojaka ?vrstih delova grož?a u vino. Me?u ovim sastojcima su najzna?ajnije bojene i taninske materije a zatim i druga jedinjenja, kao što su azotna, aroma-ti?na, mineralna i dr. Kvalitet crnih vina u velikoj meri zavisi od toga u kojoj su meri ove materije prešle u njih. Od prelaska ... Read More »