Thursday, 19 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Maceracija specifičan postupak obrade groždja

Tag Archives: Maceracija specifičan postupak obrade groždja

Maceracija specifičan postupak obrade groždja

grožđe

Maceracija – Pri spravljanju crnih vina od posebnog značaja je prelazak nekih sastojaka čvrstih delova grožđa u vino. Među ovim sastojcima su najznačajnije bojene i taninske materije a zatim i druga jedinjenja, kao što su azotna, aroma-tična, mineralna i dr. Kvalitet crnih vina u velikoj meri zavisi od toga u kojoj su meri ove materije prešle u njih. Od prelaska ... Read More »