Saturday, 21 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Maceracija postupak obrade groždja

Tag Archives: Maceracija postupak obrade groždja

Maceracija specifičan postupak obrade groždja

kvalitet grožđe u hladnjače vinograd visoki prinosi promene na grožđu

Maceracija – Pri spravljanju crnih vina od posebnog zna?aja je prelazak nekih sastojaka ?vrstih delova grož?a u vino. Me?u ovim sastojcima su najzna?ajnije bojene i taninske materije a zatim i druga jedinjenja, kao što su azotna, aroma-ti?na, mineralna i dr. Kvalitet crnih vina u velikoj meri zavisi od toga u kojoj su meri ove materije prešle u njih. Od prelaska ... Read More »