Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: m9

Tag Archives: m9

Podloge određuju uspeh u gajenju voćnjaka

orah ima izbor sadnica oraha orah broj sadnica

Podloge odre?uju uspeh – podloge se prema na?inu proizvodnje dele u dve grupe: vegetativne i generativne. Podloge za jabuku Generativne podloge za jabuku se danas jako malo koriste u rasadni?arskoj proizvodnji, s obzirom na veliki izbor kvalitetnih vegetativnih podloga razli?ite bujnosti. Sorte okalemljene na šumskoj divljoj jabuci (Malus slivestris) su dugove?nije, otpornije na sušu i mraz i mogu se gajiti ... Read More »