Monday, 19 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Lukova buva

Tag Archives: Lukova buva

Lukova lisna buva – podmukli neprijatelj

Lukova lisna buva je polifagna vrsta. Osim što napada polifagne biljke, napada kupus, rotkvicu I neke korovske biljke. Aktivna je od ranog prole?a do jeseni pa su biljke tokom cele godine izložene napadu. Napadnute biljke imaju karakteristi?ne simptome, sa položenim jajima na listovima i prisustvo obilnih voštanih izlu?evina oko biljke. Ošte?enja izazivaju larve I odrasle jedinke isisavanjem sokova iz listova, ... Read More »