Friday, 22 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Lucerkino brašno

Tag Archives: Lucerkino brašno

Lucerkino brašno visoko kvalitetno hranivo

tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi siliranje perka telad napajanje

Lucerkino brašno je proizvod koji se dobija mlevenjem cele biljke lucerke bez dodavanja bilo kakvih primesa ili oduzimanja bilo kog dela biljke. Ono treba da se napravi od lisnatog sena dobrog kvaliteta, a sadržaj vlakna NE treba da  bude ve?i od 29-30%. Ve?i procenat vlakna pokazuja da je brašno napravljeno od lucerke slabijeg kvaliteta. Lucerkino brašno ne sme da ima ... Read More »