Saturday, 22 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Lucerkino brašno

Tag Archives: Lucerkino brašno

Lucerkino brašno visoko kvalitetno hranivo

bolesti lucerke košenje lucerke lucerka dobar rast lucerkina buba plodored lucerke navodnjavanje lucerke lucerkino brašno lucerka pred zimu

Lucerkino brašno je proizvod koji se dobija mlevenjem cele biljke lucerke bez dodavanja bilo kakvih primesa ili oduzimanja bilo kog dela biljke. Ono treba da se napravi od lisnatog sena dobrog kvaliteta, a sadržaj vlakna NE treba da  bude veći od 29-30%. Veći procenat vlakna pokazuja da je brašno napravljeno od lucerke slabijeg kvaliteta. Lucerkino brašno ne sme da ima više ... Read More »