Saturday, 23 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Lucerkina buba

Tag Archives: Lucerkina buba

LUCERKINA buba napada biljke

košenje lucerke lucerka dobar rast lucerkina buba plodored lucerke

Lucerkina buba Phytodecta fornicata je ekonomski štetan insekt ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava odrasli insekt u zemljištu na dubini od 5-25 cm. Pojava insekta u proleće je kada dođe do zagrevanja zemljišta do 12 stepeni. Period izlaska može biti oko 7-10 dana. Po izlasku odrasli insekti se pare i hrane se lišćem lucerke. Kritičan broj za suzbijanje je 5-10 imaga po ... Read More »

Lucerkina buba česta štetočina na livadama

Lucerkina buba –  Ovo je jedna od najrasprostranjenijih šteto?ina lucerke, koja ?esto nanosi velike štete na lucerištima širom naše zemlje. ?esto se mogu videti mnoga lucerišta na kojima su, usled napada ove šteto?ine, ostqale samo stabljike bez liš?a.  Najve?i napad lucerkine bube je u godinama  sa izrazito toplim i umereno vlažnim prole?em. Lucerkina buba je dosta sli?na bubamari. Na vratnom ... Read More »