Monday, 19 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Lucerkina buba

Tag Archives: Lucerkina buba

LUCERKINA buba napada biljke

lucerka lucerkina buba senaža pravilna

Lucerkina buba Phytodecta fornicata je ekonomski štetan insekt ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava odrasli insekt u zemljištu na dubini od 5-25 cm. Pojava insekta u prole?e je kada do?e do zagrevanja zemljišta do 12 stepeni. Period izlaska može biti oko 7-10 dana. Po izlasku odrasli insekti se pare i hrane se liš?em lucerke. Kriti?an broj za suzbijanje je 5-10 imaga ... Read More »

Lucerkina buba česta štetočina na livadama

lucerka lucerkina buba senaža pravilna

Lucerkina buba –  Ovo je jedna od najrasprostranjenijih štetočina lucerke, koja često nanosi velike štete na lucerištima širom naše zemlje. često se mogu videti mnoga lucerišta na kojima su, usled napada ove štetočine, ostqale samo stabljike bez lišća.  Najveći napad lucerkine bube je u godinama  sa izrazito toplim i umereno vlažnim prolećem. Lucerkina buba je dosta slična bubamari. Na vratnom ... Read More »