Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Lucerkina buba

Tag Archives: Lucerkina buba

LUCERKINA buba napada biljke

lucerka lucerkina buba

Lucerkina buba Phytodecta fornicata je ekonomski štetan insekt ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava odrasli insekt u zemljištu na dubini od 5-25 cm. Pojava insekta u prole?e je kada do?e do zagrevanja zemljišta do 12 stepeni. Period izlaska može biti oko 7-10 dana. Po izlasku odrasli insekti se pare i hrane se liš?em lucerke. Kriti?an broj za suzbijanje je 5-10 imaga ... Read More »

Lucerkina buba česta štetočina na livadama

Lucerkina buba –  Ovo je jedna od najrasprostranjenijih šteto?ina lucerke, koja ?esto nanosi velike štete na lucerištima širom naše zemlje. ?esto se mogu videti mnoga lucerišta na kojima su, usled napada ove šteto?ine, ostqale samo stabljike bez liš?a.  Najve?i napad lucerkine bube je u godinama  sa izrazito toplim i umereno vlažnim prole?em. Lucerkina buba je dosta sli?na bubamari. Na vratnom ... Read More »