Wednesday, 19 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: LUCERKIN RILAŠ

Tag Archives: LUCERKIN RILAŠ

LUCERKIN rilaš napada mlade biljke u proleće

bolesti lucerke košenje lucerke lucerka dobar rast lucerkina buba plodored lucerke navodnjavanje lucerke lucerkino brašno lucerka pred zimu

LUCERKIN  rilaš – Ova šteto?ina napada veliki broj biljaka, kao sto su še?erna repa, hmelj, vinova loza, pasulj, luk, grašak, lucerka, razne vo?ke. Štete su naro?ito velike u prole?e kada se hrani mladim biljkama. Še?erna repa i grašak u vreme nicanja mogu biti toliko ošte?eni da se usev mora preorati. Imago je 9-12 mm dug, tamne boje. Rilica je kratka ... Read More »