Wednesday, 25 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: lucerke

Tag Archives: lucerke

Tov junadi, sve sa sopstvenog poseda

tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi

Tov junadi – Poljoprivredna praksa, iskustvo i tradicija poljoprivrednih proizvo?a?a u Šumadiji je uzgoj tj. tov junadi u kategoriji od 150 kg, do 500 kg mase, odnosno tzv. talijansko klanje, ili proizvodnja koja je verificirana ve? duži niz godina pa i sada kao izvozna i to vrlo tražena kategorija mesa, za zapadno, bliskoisto?no a naravno i doma?e tržište. Mogu?nost ovakvog ... Read More »

Bolesti lucerke tokom perioda gajenja

BOLESTI LUCERKE – Prouzrokova?i bolesti lucerke stvaraju ošte?enja manjeg ili ve?eg stepena i dovode do delimi?nog ili potpunog propadanja biljaka. Posledice tih ošte?enja su gubici u prinosu i smanjenju hranidbene vrednosti biljne mase. Zatim, smanjuju asimilacionu površinu lista, dovode do gubitka lisne mase, nedozrevanja semena, prisustva primesa ištetnih materija, kao posledica prisustva patogena na biljci. Neki od prouzrokova?a bolesti, izazivaju ... Read More »