Sunday, 19 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: lucerke

Tag Archives: lucerke

Bolesti lucerke tokom perioda gajenja

bolesti lucerke košenje lucerke lucerka dobar rast lucerkina buba plodored lucerke navodnjavanje lucerke lucerkino brašno lucerka pred zimu

BOLESTI LUCERKE – Prouzrokovači bolesti lucerke stvaraju oštećenja manjeg ili većeg stepena i dovode do delimičnog ili potpunog propadanja biljaka. Posledice tih oštećenja su gubici u prinosu i smanjenju hranidbene vrednosti biljne mase. Zatim, smanjuju asimilacionu površinu lista, dovode do gubitka lisne mase, nedozrevanja semena, prisustva primesa ištetnih materija, kao posledica prisustva patogena na biljci. Neki od prouzrokovača bolesti, izazivaju poremećaje ... Read More »

Tov junadi, sve sa sopstvenog poseda

uzgoj junica bejbi bif tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi siliranje perka telad napajanje

Tov junadi – Poljoprivredna praksa, iskustvo i tradicija poljoprivrednih proizvo?a?a u Šumadiji je uzgoj tj. tov junadi u kategoriji od 150 kg, do 500 kg mase, odnosno tzv. talijansko klanje, ili proizvodnja koja je verificirana ve? duži niz godina pa i sada kao izvozna i to vrlo tražena kategorija mesa, za zapadno, bliskoisto?no a naravno i doma?e tržište. Mogu?nost ovakvog ... Read More »