Thursday, 21 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: lucerke daje

Tag Archives: lucerke daje

Navodnjavanje lucerke daje dobre rezultate

Navodnjavanje lucerke je zna?ajno iz više razloga,  gaji se na ograni?enim površinama,koje su vezane  za sto?ne farme ili za prera?iva?ke kapacitete, tako da variranje prinosa mora biti svedeno na minimum. Prinosi moraju biti na visokom i na stabilnom nivou, ne samo zbog ishrane sto?nog  fonda ili kontinuiranog rada prera?iva?kih kapaciteta, ve? da se postižu i visoki ekonomski rezultati uloženih investicija ... Read More »