Sunday, 25 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: LUCERKA pred zimu

Tag Archives: LUCERKA pred zimu

LUCERKA pred zimu, sačuvajte dobar prinos

LUCERKA pred zimu – Osim sorte, izbora parcele, pravovremenih i odgovaraju?ih primenjenih agrotehni?kih mera, pravilno košenje lucerke ima veoma zna?ajan uticaj na prinos i kvalitet krme lucerke i njenu dugove?nost. Dobar balans izme?u visine prinosa i kvaliteta krme možemo uspostaviti jedino ukoliko pravilno odredimo vreme košenja. Zato lucerku treba kositi kada može da se dobije najve?i prinos biljne mase, najbolje ... Read More »