Wednesday, 21 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: LUCERKA i korovi

Tag Archives: LUCERKA i korovi

LUCERKA i korovi, kako zaštititi mlade biljke

lucerka lucerkina buba senaža pravilna

LUCERKA  korovi – Sezonska dinamika korovske zajednice lucerke je povezana sa kosidbom useva. Za period razvića lucerke do prvog košenja i u mladoj i u staroj lucerki najveći značaj imaju zimski, zimsko-prolećni i ranoprolećni korovi. Najznačajnije korovske vrste u ovoj fazi su : Capsella bursa pastoris ,Stelaria media, Senecio vulgaris, Lamium amplexicale, Veronica hederifolia, Viola arvensis, Taraxacum oficinalle. Posle prvog otkosa ... Read More »