Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: LUCERKA dobar prinos

Tag Archives: LUCERKA dobar prinos

LUCERKA pred zimu, sačuvajte dobar prinos

LUCERKA pred zimu – Osim sorte, izbora parcele, pravovremenih i odgovaraju?ih primenjenih agrotehni?kih mera, pravilno košenje lucerke ima veoma zna?ajan uticaj na prinos i kvalitet krme lucerke i njenu dugove?nost. Dobar balans izme?u visine prinosa i kvaliteta krme možemo uspostaviti jedino ukoliko pravilno odredimo vreme košenja. Zato lucerku treba kositi kada može da se dobije najve?i prinos biljne mase, najbolje ... Read More »

Lucerka, dobar rast korena obezbeđuje prinos

lucerka lucerkina buba senaža pravilna

Lucerka, dobar rast korena – Lucerka pripada višegodišnjim leguminozama. Period eksploatacije je od 5-7 godina. Visina stabiljke je oko 80 cm. Obezbe?uje oko 80 t/ha zelene mase ili oko 20 t/ha sena. Prose?an sadržaj sirovih proteina u suvoj materiji je 19,8% a sirove celuloze 22,2%. Odgovaraju joj srednje teška i duboka zemljišta, pH vrednosti od 6-7. Za uskorednu setvu se ... Read More »