Friday, 20 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: lučenje mleka

Tag Archives: lučenje mleka

Neuroza krmača posle prašenja

Neuroza krma?a posle poro?aja. Kod nekih prvopraskinja, veoma retko kod višepraskinja posle prašenja, ali i nekoliko dana posle prašenja može se ispoljiti agresivno ponašanje i zlo?udnost. Agresija može biti ispoljena kako prema prasadima tako i prema ljudima koji se nalaze u objektu gde su krma?e. Uzrok ovakvog poreme?aja ponašanja nije u potpunosti rasvetljen, ali se predpostavlja da kod prvopraskinja postoji ... Read More »