Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: LUBENICE

Tag Archives: LUBENICE

LUBENICE rasad na vreme, u mesecu aprilu

lubenica

LUBENICE rasad na vreme – Prošli su mrazevi, stigle su temperature od 20 C i treba razmišljati o tome kako ?emo se hladiti vrelih, letnjih dana. Lubenica je najomiljenija – slasna, hladna, crvena. Sada je vreme za po?etak ciklusa gajenja. ZAHTEVI PREMA USLOVIMA SPOLJNE SREDINE Na temperaturi od 25°C seme lubenice ni?e za 4-8 dana, a to je i optimalna ... Read More »

LUBENICE navodnjavanje je uslov uspeha

lubenice vaši

LUBENICE navodnjavanje – Voda predstavlja kriti?nu komponentu u proizvodnji lubenice, sa obzirom na na zahteve ovog useva i ?injenicu da zreli plodovi sadrže preko 90% vode. Adekvatno obezbe?ivanje vegetacionog ciklusa lubenice optimalnom koli?inom zemljišne vlage predstavlja suštinski uslov ostvarivanja visokih i stabilnih prinosa i kvaliteta lubenice. Mada je korenov sistem lubenice dobro razvijen,a kod kalemljenih biljaka još i bolje, efektivna ... Read More »