Friday, 21 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: lrastavac zaštita

Tag Archives: lrastavac zaštita

Krastavac , bolesti i zaštita biljke, plodova

krastavac zaštita vlažnost uvenuće fussarium svetlost krastavac u plasteniku krastavac setva

Krastavac , bolesti i zaštita – Najznačajnije bolesti krastavca. Plamenjača krastavca (Pseudoperonospora cubensis) Ovo je ekonomski najznačajniji patogen krasta- vca. Predstavlja problem kako u proizvodnji na otvorenom, tako i u proizvodnji u zaštićenom prostoru. Simptomi se ispoljavaju najčešće na lišću starom 5-15 dana u vidu šarenila lišća. Dolazi do razvoja karakterističnih simptoma krupnih uglastih pega oivičenih lisnom nervaturom. Lišće postaje krto ... Read More »