Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: LJUŠTENJE

Tag Archives: LJUŠTENJE

LJUŠTENJE strništa prva mera posle žetve

Ljuštenje strništa prva mera posle žetve. Ova mera predstavlja pli?u obradu zemljišta posle ubiranja strnih žita. Njome  se želi posti?i slede?e: o?uvanje zemljišne vlage, smanjenje zakorovljenosti zemljišta i narednog useva podvrgavanje žetvenih ostataka mineralizaciji. Pre žetve, dok su strna žita jos na njivi zemljište je zašti?enood direktnog sun?evog zra?enja I vetrova pa su I gubici vode odevaporacije(isparavanja) znatno umanjeni. Kada ... Read More »

LJUŠTENJE STRNIŠTA posle obavljene žetve

LJUŠTENJE  STRNIŠTA – U biljnoj proizvodnji postoji jedno osnovno pravilo da zemljište posle žetve treba odmah obraditi. Odmah po skidanju useva strnih žita treba izvršiti ljuštenje strništa – garenje na 10-15 cm dubine. Ljuštenje treba izvršiti tanjira?ama ili plugom ?ime postižemo mnogostruke koristi. U vreme žetve zemljište sadrži izvesne koli?ine vode što, omogu?ava kvalitetno izvršenje ove operacije. Posle žetve oranica ... Read More »

LJUŠTENJE strništa odmah posle žetve

Ljuštenje strništa,  oranice treba obaviti odmah posle žetve ili istovremeno sa žetvom, zna?i, po mogu?nosti istog dana. Ovo je veoma zna?ajno zbog toga što u vremenu žetve  zemljište još sadrži izvesne koli?ine vode, što omogu?ava kvalitetno izvo?enje ove mere. Posle žetve zemljište ostaje bez pokriva?a, zna?ajno se pove?ava isparenje vode, oranica se isušuje, što otežava ili potpuno onemogu?ava ljuštenje.  Osnovni ... Read More »