Saturday, 21 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ljuske

Tag Archives: ljuske

Kvalitet ljuske jajeta odredjuje kalcijum

Kvalitet ljuske jajeta je danas najve?a briga svih u?esnika u živinarskoj proizvodnji, kako proizvo?a?a konzumnih jaja, tako i proizvo?a?a jaja za nasad. ?esti su defekti ljuske jajeta zbog kojih može do?i do ekonomske štete u proizvodnji jaja. Da bi se poboljšao kvalitet ljuske jaja više pažnje mora da se posveti ishrani nosilja i njihovim potrebama u pojedinim hranljivim materijama, posebno ... Read More »