Friday, 20 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ljuske jajeta

Tag Archives: ljuske jajeta

Kvalitet ljuske jajeta odredjuje kalcijum

Kvalitet ljuske jajeta je danas najveća briga svih učesnika u živinarskoj proizvodnji, kako proizvođača konzumnih jaja, tako i proizvođača jaja za nasad. Česti su defekti ljuske jajeta zbog kojih može doći do ekonomske štete u proizvodnji jaja. Da bi se poboljšao kvalitet ljuske jaja više pažnje mora da se posveti ishrani nosilja i njihovim potrebama u pojedinim hranljivim materijama, posebno ... Read More »