Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ljulj

Tag Archives: ljulj

Plodnost zemlje i kako je poboljšati

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus

Plodnost zemlje. Na tu temu imamo ve? nekoliko tekstova ali znanja nikada dosta, ako neko kaže da ve? sve zna, uveren sam da u stvari ne zna ništa. Stajnjak, naprimer, nije baš jeftino rešenje, a i nabaviti ga baš nije lako. „Hemije“ se ve? svi bojimo. Ali ima nešto što nije ni skupo ni opasno – siderati. Ovo zeleno ?ubrivo, ... Read More »

Travne smeše za dobru hranu domaće stoke

 Travne smeše za prole?e. Vreme je setve.  Prošla godina je sto?arima uskratila hranu za stoku jer je suša skoro uništila useve. Pravilno izbalansiranim odnosom trava i leguminoza u smeši životinjama se obezbe?uje kvalitetan obrok i sa aspekta energetskih i proteinskih potreba. Poseban zna?aj kada je u pitanju kvalitet biljne mase na travnjacima imaju leguminozne biljke. Visokim sadržajem proteina, minerala i ... Read More »