Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: livadski

Tag Archives: livadski

ZELENI krmni konvejer od proleća do jeseni

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus

Zeleni krmni konvejer predstavlja plansku, organizovanu proizvodnju zelene sto?ne hrane od ranog prole?a do kasno u jesen, a u nekim uslovima i po?etkom zime. Razvijena sto?arska proizvodnja, prvenstveno proizvodnja mleka i mesa, zahteva organizovanu proizvodnju dovoljnih koli?ina kvalitetne i jeftine kabaste sto?ne hrane. Ishrana doma?ih životinja zelenom krmom je najracionalnija jer su troškovi najniži, a najve?i je koeficient iskoriš?enja u pore?enju ... Read More »