Monday, 23 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: list

Tag Archives: list

Ječam mrežasta pegavost listova biljke

jecam beleži

Je?am mrežasta pegavost – Po?etni simptomi mrežaste pegavosti javljaju se se na liš?u u vidu zelenkasto vodenastih pega. Pege se kasnije uve?avaju i izdužuju postaju bledo žute a potom i mrke. Oko pega javlja se hloroti?ni oreol, a unutar njih se zapažaju tamne linije povezane u vidu mreže. Na je?mu su simptomi vidljivi na listovima, lisnim rukavcima i zrnima. Zaraženi ... Read More »