Wednesday, 19 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Lisna vaš

Tag Archives: Lisna vaš

Kupusna lisna vaš ima 10 – 15 generacija

kupusna regulatori rasta berba kupusa bolesti kupusnjača kupusni moljac kupusa kupus crna trulež

Kupusna lisna vaš (Brevicoryne brassicae L.) najznačajnija je vrsta lisnih vašiju na kupusnjačama. U našoj zemlji je vrlo česta, a najveće štete nanosi u sušnim i toplim godinama, kada svojim kolonijama može masovno da prekrije biljke. Kupusna vaš ima 10-15 generacija godišnje, a prezimljava u stadijumu jajeta na ostacima zimskih sorata kupusa i drugim krstašicama. Iz položenih jaja u proleće ... Read More »

Lisna vaš crvenih gala jabuke vreme zaštite

maline jabuke uloga makroelemenata jabuka uvoz autohtone sorte jabuka boja jabuke izvoz poljoproizvoda jabuka boja

Lisna vaš crvenih gala jabuke (Dysaphis devecta) se razmnožava samo na jabuci. Ova štetočina prezimljava u stadijumu jajeta, koja su položena na kori drveta ili duboko u pukotinama kore debla ili ramenih grana. Na listovima se stvaraju crvene gale i takvo lišće se uvija ka naličju čime se smanjuje lisna površina (vaši sisaju mlado lišće, koje se kovrdža i crveni). ... Read More »