Thursday, 24 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Lisna vaš

Tag Archives: Lisna vaš

Lisna vaš crvenih gala jabuke vreme zaštite

autohtone sorte jabuka boja jabuke izvoz poljoproizvoda j

Lisna vaš crvenih gala jabuke (Dysaphis devecta) se razmnožava samo na jabuci. Ova štetočina prezimljava u stadijumu jajeta, koja su položena na kori drveta ili duboko u pukotinama kore debla ili ramenih grana. Na listovima se stvaraju crvene gale i takvo lišće se uvija ka naličju čime se smanjuje lisna površina (vaši sisaju mlado lišće, koje se kovrdža i crveni). ... Read More »

Kupusna lisna vaš ima 10 – 15 generacija

regulatori rasta berba kupusa bolesti kupusnjača kupusni moljac

Kupusna lisna vaš (Brevicoryne brassicae L.) najzna?ajnija je vrsta lisnih vašiju na kupusnja?ama. U našoj zemlji je vrlo ?esta, a najve?e štete nanosi u sušnim i toplim godinama, kada svojim kolonijama može masovno da prekrije biljke. Kupusna vaš ima 10-15 generacija godišnje, a prezimljava u stadijumu jajeta na ostacima zimskih sorata kupusa i drugim krstašicama. Iz položenih jaja u prole?e ... Read More »