Friday, 23 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Lisna vaš jabuke

Tag Archives: Lisna vaš jabuke

Lisna vaš crvenih gala jabuke vreme zaštite

Lisna vaš crvenih gala jabuke (Dysaphis devecta) se razmnožava samo na jabuci. Ova šteto?ina prezimljava u stadijumu jajeta, koja su položena na kori drveta ili duboko u pukotinama kore debla ili ramenih grana. Na listovima se stvaraju crvene gale i takvo liš?e se uvija ka nali?ju ?ime se smanjuje lisna površina (vaši sisaju mlado liš?e, koje se kovrdža i crveni). ... Read More »