Monday, 24 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Lisna vaš crvenih gala

Tag Archives: Lisna vaš crvenih gala

Lisna vaš crvenih gala jabuke vreme zaštite

maline jabuke uloga makroelemenata jabuka uvoz autohtone sorte jabuka boja jabuke izvoz poljoproizvoda jabuka boja

Lisna vaš crvenih gala jabuke (Dysaphis devecta) se razmnožava samo na jabuci. Ova štetočina prezimljava u stadijumu jajeta, koja su položena na kori drveta ili duboko u pukotinama kore debla ili ramenih grana. Na listovima se stvaraju crvene gale i takvo lišće se uvija ka naličju čime se smanjuje lisna površina (vaši sisaju mlado lišće, koje se kovrdža i crveni). ... Read More »