Monday, 11 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Lisna rđa

Tag Archives: Lisna rđa

Bolesti žita tokom perioda razvoja biljaka

durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu

Bolesti žita – U uslovima Srbije, do sada nije bila uobi?ajena zaštita strnih strnih žita od bolesti. Razlozi za to su u prvom redu suvlja klima i postojanje doma?ih sorata, koje su tolerantne prema ovim bolestima. Uvo?enjem novih, stranih sorata koje su osetljive prema bolestima lista, po?elo se i kod nas postavljati pitanje da li treba vršiti zaštitu strnih žita, a u ... Read More »

Lisna rđa pšenice u nekim regionima

Lisna r?a pšenice – Temperature vazduha doprinele su razvoju bolesti pšenice. Bolesti strnih žita smanjuju prinos u zna?ajnom obimu. Jedna od njih je i rdja. Ova bolest je najzna?ajnija bolest strnih žita, zna?ajnija od pepelnica i pegavosti. Treba pratiti razvoj na listu i postupiti u skladu sa stepenom napada.  Postoje tri prouzrokova?a r?e na strnim žitima: lisna r?a, crna stablji?ina ... Read More »