Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: lindan

Tag Archives: lindan

Pesticidi u mleku, opasnosti za zdravlje

masti u mleku

 Pesticidi u mleku – Mleko kao vrlo specifi?na namirnica, pre svega zbog toga što se koristi u ishrani najosetljivijih kategorija stanovništva, dakle najmla?ih i najstarijih, zaslužuje posebnu pažnju sa stanovišta ostatka pesticidnih materija. Osim toga, postoje brojne prera?evine od mleka koje se koriste u ishrani. Kada se o ovoj temi govori, potrebno je razjasniti nekoliko klju?nih pojmova. Pre svega, zna?enje ... Read More »