Wednesday, 19 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Lična zaštitna sredstva

Tag Archives: Lična zaštitna sredstva

Lična zaštitna sredstva pri upotrebi pesticida

pesticid herbicidi fitotoksičnost pesticidi

Li?na zaštitna sredstva – U savremenim uslovima poljoprivredna proizvodnja zahteva primenu pesticida u cilju suzbijanja štetnih organizama. Po?injemo sa zaštitom bilja ali istovremeno je potrebno obratiti pažnju i na zaštitu ljudi pri upotrebi pesticida. Pesticidi su proizvodi hemijskog ili biološkog porekla koji su namenjeni zaštiti biljaka od korova, bolesti, insekata, grinja i drugih štetnih organizama. Pesticidi su otrovni, ali pravilnom ... Read More »